ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ

Ιδιοκτησία με Κτηματολογικά Στοιχεία:

Προσφέρεται για αντιπαροχή.

                                        

Κτηματολόγιο Ρόδου:
Τόμος Γαιών του Δήμου Ρόδου: 4
Φύλλο:164                                                                                      
Κτηματολογική Μερίδα: 84
Φάκελος: 951
                           

Συνορεύει:
Ανατολικά: Μερίδες 101,      
Δυτικά: Μερίδες 79, 80, 83
Νότια: Μερίδες 86, 89
Βόρεια: Μερίδες 81, 85
                                                              

 

Μελλοντικά Κτίρια:
Κτίριο (Γ):
(ΓΑ1), (ΓΑ2), (ΓΒ1), (ΓΒ2), (ΓΒΔ).
Κτίριο (ΨΗ):
(ΨΗΙ1), (ΨΗΙ2), (ΨΗΑ1), (ΨΗΑ2), (ΨΒ1), (ΨΒ2), (Αέρινη Στήλη).

 

Δορυφορική Θέα.
Χάρτες Google 

Ρόδος  10-03-2018

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.