Ευρετήριο Άρθρου

ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ

Στοιχεία Νομικού Προσώπου

Α.Φ.Μ.:                                                998114466
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.:                                    Ρόδου
Επωνυμία:                                            ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ημερομηνία Έναρξης:                            18-12-2008
Μορφή:                                                 ΕΠΕ
Λήξη Διάρκειας Νομικού Προσώπου:       03-12-2038
Κεφάλαιο:                                            18.000 €

Σχέσεις Νομικού Προσώπου

Σχετιζόμενος Α.Φ.Μ.:               027637336
Επώνυμο:                               Σπανός
Όνομα:                                   Θωμάς – Δημήτριος
Πατρώνυμο:                            Χρήστος
Ημερομηνία Έναρξης Σχέσης:  18-12-2008


Στοιχεία Μελών Νομικού Προσώπου

Στοιχεία:                                          1ου  Μέλους                       2ου  Μέλους
Α.Φ.Μ. Μέλους:                                027637336                         034063768
Επώνυμο:                                         Σπανός                               Κρητικός
Όνομα:                                             Θωμάς – Δημήτριος             Παναγιώτης
Πατρώνυμο:                                      Χρήστος                              Σταμάτιος
Ημερομηνία Έναρξης Μέλους:           18-12-2008                          18-12-2008
Συμμετοχή σε κλάσμα:                     599/600                              1/600

Στοιχεία Επιχείρησης

Ημερομηνία Έναρξης:                               18-12-2008
Κατάσταση Επιχείρησης:                          Ενεργή
Διεύθυνση Άσκησης Δραστηριότητας:         5ο Χλμ. Ρόδου – Λίνδου Τ.Κ.: 85100 Ρόδος
Κατηγορία Βιβλίων:                                   Γ
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου:                  31/12
Λήξη Πρώτης Διαχειριστικής Περιόδου:      31-12-2009
Υπαγωγή Φ.Π.Α.:                                     Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.:                                    Κανονικό
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές:                      Δεν ασκεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Δραστηριότητες Επιχείρησης
(Προς το παρόν)

Κωδικός:                        41200000
Δραστηριότητα:               Κατασκευαστικές Εργασίες Κτιρίων για Κατοικίες και Μη
Είδος Δραστηριότητας:    Κύρια
Ημερομηνία Έναρξης:      18-12-2008

Ρόδος 20-10-2018

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.-