ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ

   

4047/29-04-2011 Τοπογραφικό Διάγραμμα Οριζόντιας ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ).

6542/28-02-2014 Τοπογραφικό Διάγραμμα Οριζόντιας ΓΑΜΜΑ (Γ).

4617/10-05-2019 Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας και Βαρών της όμορης 80Α  Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου.

4668/28-06-2019 Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας της όμορης 81  Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου, αναλυτικότερη αναφορά.

6844/26-11-2019 Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας της όμορης 81Α Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου, σε δύο μέρη, λόγο του όγκου του: 1ο Μέρος και 2ο Μέρος.